Hội thảo tham vấn thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức xây dựng Đề án “Thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở”. Ngày 29/9/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – đơn vị đầu mối được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ triển khai xây dựng Đề án đã phối hợp với Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo tham vấn về thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).

Hội thảo có sự tham dự của:

– TS. Phạm Vũ Quốc Bình, PhóTổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– TS. Vũ Xuân Hùng – Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

TS. Juergen Hartwig, Giám đốc Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam (GIZ)

– GS. Hayashida Eiji – Trưởng Văn phòng đại diện KOSEN tại Việt Nam

Và các chuyên gia, đại diện lãnh đạo hơn 40 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hình ảnh tại Hội nghị
Hình ảnh tại Hội nghị

Tại Hội thảo, đại diện Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã trình bày bài tham luận về định hướng phát triển và kế hoạch tổ chức thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS.

Các chuyên gia Việt Nam đã trình bày các vấn đề liên quan tới giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông (THPT), liên thông trong giáo dục nghề nghiệp và lên đại học, những nhận diện về mô hình đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS, những rào cản, thách thức đặt ra cũng như những khuyến nghị để triển khai mô hình thí điểm khả thi và hiệu quả.

Các chuyên gia nước ngoài cũng đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; phương pháp tiếp cận theo mô-đun trong việc xây dựng chương trình theo mô hình đào tạo. Chuyên gia Nhật Bản – GS. Hayashida Eiji đã trình bày kinh nghiệm của Nhật Bản về triển khai mô hình KOSEN. Các chuyên gia đều đã có khuyến nghị cho Việt Nam để có thể thực hiện thành công mô hình đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS.

Sau phần trình bày của các chuyên gia, các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý để hoàn thiện Đề án. Các ý kiến tập trung vào làm rõ vấn đề giảng dạy văn hóa THPT và công nhận khối lượng kiến thức văn hóa THPT; tích hợp giữa khối lượng kiến thức văn hóa THPT với chuyên môn nghề; liên thông lên đại học sau khi học sinh tốt nghiệp; thời gian đào tạo; lựa chọn các ngành, nghề thí điểm…

          Hội thảo này là hội thảo mở đầu cho nhiều hội thảo tiếp theo nữa trong quá trình xây dựng Đề án. Dự kiến trong tháng 10/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ gửi hồ sơ dự thảo Đề án để lấy ý kiến các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học để hoàn thiện dự thảo Đề án.

Thanh Bình