Hệ thống điện

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Hệ thống điện là nghề lắp đặt, quản lý, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lưới điện từ hạ áp đến 220kV. Người hành nghề hệ thống điện có thể làm việc tại các công ty điện lực, công ty truyền tải điện, nhà máy điện; các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, quản lý vận hành trạm biến áp và hệ thống cung cấp điện tại các khu công nghiệp.

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Hệ thống điện có thể làm việc tại các công ty điện lực, công ty truyền tải điện, nhà máy điện; các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, quản lý vận hành trạm biến áp và hệ thống cung cấp điện tại các khu công nghiệp.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

  • Lắp đặt hệ thống lưới điện và trạm biến áp phân phối có U ≤ 35kV;
  • Lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa khí cụ điện, tủ phân phối điện, hệ thống thanh góp, tụ điện cao áp và lưới điện phân phối;
  • Quản lý vận hành lưới điện phân phối đến 110kV, lưới điện truyền tải 220kV;
  • Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đo lường, điều khiển tín hiệu, bảo vệ rơ le và tự động hóa và thống điện một chiều, máy phát điện, máy biến áp có U ≥ 110kV;
  • Bảo dưỡng, sửa chữa đường dây tải điện.

Người hành nghề Hệ thống điện phải có đủ sức khỏe để làm việc trong môi trường có điện, làm việc trong nhà, ngoài trời, trên cao; phải sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, dụng cụ đo kiểm các đại lượng điện và không điện, các thiết bị, phương tiện xây lắp đường dây như: tời, tó, palăng, tipho, máy trắc địa, máy hàn điện, máy lấy độ võng, dụng cụ ép đầu cốt… máy vi tính, các trang bị bảo hộ lao động và phòng cháy chữa cháy…

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Một số trang thiết bị, dụng cụ của nghề: tời, tó, palăng, tipho, máy trắc địa, máy hàn điện, máy lấy độ võng, dụng cụ ép đầu cốt…. máy vi tính, các trang bị bảo hộ lao động và phòng cháy chữa cháy…