Góp ý dự thảo Thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong các cơ sở GDNN lần 2

Ngày 01/9/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 3804/BGDĐT-GDTrH gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Để có cơ sở đề xuất, góp ý gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu, góp ý, tổ chức lấy ý kiến học sinh, sinh viên trong trường cho dự thảo Thông tư nêu trên (xem chi tiết dự thảo Thông tư).

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Vụ Đào tạo chính quy) trước ngày 14/9/2021 theo địa chỉ: Số 67A Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội. Bản mềm gửi về địa chỉ email: dncq.gdnn@molisa.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn.

Xem thêm: CV 1972/TCGDNN-ĐTCQ