Giám định khối lượng và chất lượng than

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Giám định khối lượng và chất lượng than là nghề: Thực hiện lấy mẫu, gia công, phân tích, xác định các chỉ tiêu công nghiệp và hàm lượng nguyên tố trong than. Xác định khối lượng than trên kho bãi và các phương tiện vận chuyển.

Các vị trí làm việc của nghề

Nghề Giám định khối lượng, chất lượng than được thực hiện trong phạm vi nơi sản xuất, chế biến, tiêu thụ than.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

  • Lấy mẫu than tại vỉa, kho bãi, trên băng tải và các phương tiện vận tải;
  • Gia công mẫu bao gồm: Đập mẫu vỉa, sấy mẫu, nghiền mẫu, trộn đều, giản lược, lưu mẫu;
  • Phân tích xác định các chỉ tiêu: Công nghiệp, cơ lý, hóa lý nhằm đánh giá chất lượng của than;
  • Giám định khối lượng của than trên kho bãi và các phương tiện vận chuyển;
  • Quản lý công tác giám định, lập hồ sơ giám định và phát triển nghề nghiệp.

Người lao động làm việc trong nghề Giám định khối lượng và chất lượng than phải lao động trong điều kiện môi trường độc hại và nguy hiểm: bụi, ồn, không gian chật hẹp, có nhiều yếu tố nguy hiểm, khí độc, dễ cháy nổ…

Bối cảnh thực hiện các công việc của nghề Giám định khối lượng và chất lượng than thay đổi theo thời gian trong các ca sản xuất nhằm duy trì sự hoạt động của các cơ sở khai thác, chế biến và tiêu thụ than.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Các thiết bị, dụng cụ chính được sử dụng để thực hiện các công việc của nghề Giám định khối lượng và chất lượng than bao gồm:

– Thiết bị, dụng cụ lấy mẫu: xẻng, ống, hộp,…

– Thiết bị dụng cụ gia công mẫu: máy đập, nghiền, hộp chia mẫu, bàn trộn mẫu.

– Thiết bị phân tích mẫu: lò nung, tủ sấy, cân, bom nhiệt lượng…

– Thiết bị, dụng cụ đo xác định khối lượng mẫu.