Thursday, 02/04/2020

Tuyển sinh trực tuyến

Tải Ứng dụng tuyển sinh trên thiết bị di động

Quản lý số liệu tuyển sinh

THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mã: 1.000360
Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ: TTHC cấp độ 2
Chi tiết

Chuẩn đầu ra trình độ Cao đẳng, trung cấp

Chương trình đào tạo

Đào tạo trực tuyến môn học chung

Môn học Tin học

Onine

Môn học Tiếng Anh

Onine