29 C
Hanoi
Thursday, 25/04/2024

9+ model unties for vocational training and educational institutions

To "untie" for VET institutions, MOLISA has recently piloted 9+ model training at collegiate level. Motivation to attract students In fact,...

enrolment Online

Tìm hiểu nghề đào tạo

Tìm hiểu cơ sở đào tạo

Đăng ký dự tuyển

Tải Ứng dụng tuyển sinh trên thiết bị di động

Quản lý số liệu tuyển sinh

Learning outcomes

Arts

Humanity

Training program

Common subjects

Fundamental in IT Course

Onine

English Course

Onine

ONLINE PUBLIC SERVICES

Mã: 1.000179
Đơn vị thực hiện: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Mức độ: TTHC cấp độ 2
Chi tiết

Mã: 1.000167
Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ: TTHC cấp độ 2
Chi tiết

Mã: 1.000360
Đơn vị thực hiện: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Mức độ: TTHC cấp độ 2
Chi tiết

Mã: 1.000523
Đơn vị thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Mức độ: TTHC cấp độ 2
Chi tiết

Mã: -
Đơn vị thực hiện: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Mức độ: Không phải thủ tục hành chính
Chi tiết

ALBUM GALLERY