Administrative Documents

NumberDateAbstractLink
2744/LĐTBXH-TCGDNN23/7/2020

Về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020


1617/TCGDNN-ĐTCQ21/7/2020

V/v triển khai phần mềm quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp, việc làm


1050/TCDN-DNCQ11/5/2017

V/v Hướng dẫn quy định và quản lý mã trường cao đẳng, trường trung cấp


1261/TCGDNN-ĐTCQ08/6/2020

V/v mời tham dự Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm năm 2020 (Giấy mời dự HNTS khu vực phía Nam)


1261/TCGDNN-ĐTCQ08/6/2020

V/v mời tham dự Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm năm 2020


24/CT-TTg28/5/2020

Về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới


1673/LĐTBXH-TCGDNN15/5/2020

V/v tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến


1033/TCGDNN-ĐTCQ14/5/2020

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH

886/TCGDNN-ĐTCQ24/4/2020

V/v đẩy mạnh gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

1301/LĐTBXH-TCGDNN14/4/2020

V/v hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến


790/TCGDNN-ĐTCQ14/4/2020

V/v hướng dẫn đăng ký đào tạo trực tuyến môn học chung Tin học, Ngoại ngữ và tham khảo bài giảng điện tử

783/KH-TCGDNN10/4/2020

Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp


776/TCGDNN-ĐTCQ09/4/2020

Hướng dẫn các trường về đẩy mạnh ứng dụng CNTT tổ chức đào tạo trong bối cảnh Covid-19; đẩy mạnh đào tạo ngoại ngữ; báo cáo định kỳ hàng tháng


775/TCGDNN-ĐTCQ09/4/2020

V/v hướng dẫn sử dụng chuẩn đầu ra trong việc phát triển chương trình đào tạo


1036/LĐTBXH-TCGDNN23/3/2020

V/v đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao

587/TCGDNN-ĐTCQ17/3/2020

V/v hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19


345/TCGDNN-ĐTCQ21/02/2020

V/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong bối cảnh dịch COVID-19


171/QĐ-LĐTBXH14/02/2020

Về việc kiện toàn Tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững


214/TCGDNN-ĐTCQ07/02/2020

V/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo và quản trị nhà trường trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp


14/TCGDNN-ĐTCQ03/01/2020

V/v Báo cáo công tác tuyển sinh, kết quả tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2020

2356/TCGDNN-ĐTCQ12/11/2019

V/v cập nhật thông tin cơ sở GDNN vào phần mềm quản lý tuyển sinh

1216/QĐ-LĐTBXH28/08/2019

Về việc đính chính Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04


1474/TB-TCGDNN01/08/2019

Thông báo về việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo thí điểm 22 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế theo các bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức


2113/LĐTBXH-TCGDNN31/05/2019

Về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh TC, CĐ năm 2019


668/TCGDNN-ĐTCQ26/04/2019

Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019


305/TCGDNN-ĐTCQ28/02/2019

V/v mời tham dự Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo, giải quyết việc làm năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 (Từ Thừa Thiên Huế trở ra Bắc)


306/TCGDNN-ĐTCQ28/02/2019

V/v mời tham dự Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo, giải quyết việc làm năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 (Từ Đà Nẵng trở vào phía Nam)


270/TCGDNN-ĐTCQ25/02/2019

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo giáo trình môn học Giáo dục chính trị trình độ trung cấp, cao đẳng

617-NQ/BCSĐ28/12/2018

Nghị Quyết về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030


3113/TCGDNN-ĐTCQ04/12/2018

V/v báo cáo công tác tuyển sinh, kết quả tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2018

4255/LĐTBXH-TCGDNN11/10/2018

Về việc tuyển sinh trung cấp, cao đẳng và quy định khối lượng kiến thức văn hóa THPT cho học sinh trình độ trung cấp


2377/TCGDNN-ĐTCQ01/10/2018

V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Chương trình môn học tiếng Anh trình độ trung cấp, cao đẳng

1664/TCGDNN-ĐTCQ20/07/2018

V/v Báo cáo công tác tuyển sinh, kết quả tốt nghiệp và giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm 2018

926/QĐ-LĐTBXH18/07/2018

Về việc cho phép sử dụng 22 bộ chương trình chuyển giao từ CH Liên Bang Đức để ĐT thí điểm cấp bằng cao đẳng của Đức và cấp bằng cao đẳng của Việt Nam cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế

2817/LĐTBXH-TCGDNN13/07/2018

Về việc khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS


885/QĐ-LĐTBXH10/07/2018

Thành lập Tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững


1841/LĐTBXH-TCGDNN14/05/2018

Về việc tăng cường tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ trung cấp với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở


632/TCGDNN-ĐTCQ04/04/2018

V/v cập nhật, bổ sung Danh mục ngành nghề đào tạo mã cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng


589/TCGDNN-ĐTCQ29/3/2018

Về việc đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp


591/TCGDNN-ĐTCQ29/03/2018

Về việc tuyển sinh năm 2018 và giảng dạy văn hóa THPT trong các trường trung cấp, cao đẳng


203/QĐ-TCGDNN28/03/2018

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội


786/LĐTBXH-TCGDNN02/03/2018

Về việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp


1647/TCDN-DNCQ04/07/2017

V/v phê duyệt mã trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp


1050/TCDN-DNCQ11/05/2017

V/v Hướng dẫn quy định và quản lý mã trường cao đẳng, trường trung cấp


106/TCDN-DNCQ19/01/2017

Hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp