Dự án Đan Mạch

THÔNG TIN DỰ ÁN DO ĐAN MẠCH TÀI TRỢ

1. Tên dự án: Phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam – Hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch, Giai đoạn 2

2. Tên nhà tài trợ: Chính phủ Đan Mạch (thông qua Bộ Giáo dục Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch)

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Chủ Dự án: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

5. Mục tiêu Dự án:

Mục tiêu tổng quát Dự án: Củng cố tính gắn kết, chất lượng và khả năng đáp ứng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tăng cường thu hút giới trẻ vào học GDNN và bảo đảm sự phù hợp của GDNN với sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

+ Thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa các trường, cơ quan chức năng và doanh nghiệp; tăng cường tính tự chủ, thúc đẩy quản trị cơ sở GDNN;

+ Tăng cường năng lực cho các cán bộ, giáo viên về phát triển giáo dục và quản lý sự thay đổi trong GDNN;

+ Tăng cường hợp tác giữa các cơ sở GDNN với các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân thuộc lĩnh vực liên quan và tăng cường hoạt động thu hút giới trẻ vào học GDNN;

+ Đẩy mạnh hợp tác, trao đổi giáo viên và cán bộ quản lý giữa hai nước Việt Nam và Đan Mạch trong các ngành, nghề Thiết kế đồ họa, Nội thất và Thực phẩm.

5. Thời gian thực hiện Dự án: Từ tháng 8/2019 đến hết tháng 6/2022.

6. Kinh phí dự án: Vốn ODA: 6.500.000 DKK, tương đương 988.676 USD; Vốn đối ứng: 0 đồng (Cơ chế tài chính: Nhà tài trợ trực tiếp quản lý, chi tiêu toàn bộ nguồn kinh phí Dự án).

7. Dự án được thực hiện trong 03 lĩnh vực đào tạo: Thiết kế đồ họa, Nội thất và Công nghệ thực phẩm tại 12 trường cao đẳng, cụ thể:

+ Lĩnh vực Thiết kế đồ họa, gồm: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh (2 trường đã tham gia Dự án ở Giai đoạn I), Trường Cao đẳng Truyền hình và Trường Cao đẳng Việt Mỹ (2 trường tham gia ở Pha 2).

+ Lĩnh vực Nội thất, gồm: Trường CĐ Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc và Trường CĐ Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ (2 trường đã tham gia Dự án ở Giai đoạn I), Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Chế biến Lâm sản và Trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

+ Lĩnh vực Công nghệ thực phẩm: Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Phú Thọ; Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm Đà Nẵng; Trường Cao đẳng Công Thương và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu.

8. Đầu mối liên hệ về Dự án

Phía Đan Mạch

 • Ông Henrik Hjorth, Tham tán Giáo dục, Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội
  – Địa chỉ: Đại sứ quán Đan Mạch, 194 Đường Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ
  – Email: HEHJOR@UM.DK
  – Điện thoại: +84 439 352 947
 • Ông Torben Schuster, Chuyên gia trưởng Dự án
  – Địa chỉ: Đại sứ quán Đan Mạch, 194 Đường Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ
  – Email: Torben.Schuster@uvm.dk
  – Điện thoại: +84 439 352 947
 • Nguyễn Hải Hà, Cán bộ Dự án
  – Địa chỉ: Đại sứ quán Đan Mạch, 194 Đường Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ
  – Email: nhaiha@um.dk
  – Điện thoại: +84 439 352 947

Phía Việt Nam

 • Ông Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục GDNN
  – Địa chỉ: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, 37 B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội
  – Email: hungvdtn@gmail.com
  – Điện thoại: +84 3974 0361
 • Phạm Thị Minh Hiền, Chuyên viên Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục GDNN
  – Địa chỉ: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, 37 B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội
  – Email: hienphamvietnam@gmail.com
  – Điện thoại: +84 3974 5196 / +84 3974 5594