Điều khiển tàu biển

Giới thiệu chung về nghề

Điều khiển tàu biển là nghề vận hành và sử dụng tất cả các hệ thống, trang thiết bị trên tàu, thiết bị hỗ trợ hàng hải, các Bộ luật liên quan cũng như các quy định của Việt Nam và quốc tế nhằm bảo đảm an toàn cho tàu, người và hàng hoá, hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường biển trong suốt quá trình hoạt động.

Các vị trí làm việc của nghề

Người lao động trong nghề Điều khiển tầu biển làm việc trên tàu biển của các công ty trong và ngoài nước. Được tiếp tục đào tạo, huấn luyện để trở thành sỹ quan vận hành và quản lý boong đến mức không hạn chế và có thể trở thành giáo viên dạy thực hành nghề Điều khiển tàu biển khi đủ các điều kiện cần thiết như: nghiệp vụ sư phạm và kinh nghiệm thực tiễn.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Xác định phương hướng trên biển và vị trí tàu;
 • Dẫn tàu;
 • Thực hiện công tác thuỷ nghiệp;
 • Vận hành trang thiết bị trên boong;
 • Bảo dưỡng thiết bị trên boong;
 • Khai thác và bảo quản thiết bị buồng lái;
 • Thực hiện công tác trực ca trên tàu;
 • Xử lý các tình huống nguy cấp;
 • Thông tin thông hiệu;
 • Thực hiện công tác an toàn, an ninh hàng hải;
 • Thực hiện nghiệp vụ hàng hóa, hành khách trên tàu biển;
 • Phòng chống ô nhiễm biển.

Nghề Điều khiển tàu biển là một nghề nặng nhọc và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Môi trường làm việc chật chội và thường luôn trong trạng thái động do sóng gió. Nhiệt độ thay đổi thất thường có biên độ lớn khi tàu chạy từ vùng biển này đến vùng biển khác. Ngoài ra, làm việc xa gia đình và xa đất liền trong thời gian dài cũng ảnh hưởng không tốt đến tâm lý và thói quen sinh hoạt cũng như kỹ năng sống.

Để đáp ứng yêu cầu của nghề ở các bậc trình độ kỹ năng trước mắt cũng như lâu dài và đặc biệt là việc định hướng cho sự phát triển trong tương lai, người điều khiển tàu biển cần phải đạt được các kỹ năng chuẩn của nghề.

Khi thực hiện các công việc của nghề đòi hỏi phải được huấn luyện, thực hành trong các điều kiện đầy đủ.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Phòng mô phỏng điều động tàu biển đầy đủ các trang thiết bị của buồng lái tàu biển như: Không gian vùng biển 3 chiều, máy lái, ra đa, máy thu GPS, thiết bị điều khiển máy chính, AIS, VHF, hệ thống GMDSS…
 • Phòng thực hành thuyền nghệ với đầy đủ các trang thiết bị thuộc ngành boong.
 • Phòng thao tác hải đồ với đầy đủ hải đồ các vùng biển và dụng cụ thao tác.
 • La bàn từ để xác định phương hướng và xác định vị trí tàu.
 • Các phần mềm hỗ trợ và trực quan về điều động, thông tin liên lạc, xếp dỡ hàng hoá, tính toán ổn định tàu, tính thuỷ triều …