Danh sách các trường được quy hoạch thành trường CLC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”)

TT Tên trường Thuộc Bộ, ngành, tỉnh, thành phố Địa điểm
1 Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn Bình Định Bình Định
2 Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
3 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Bình
4 Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc
5 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Thành phố Hà Nội Hà Nội
6 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội
7 Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Bà Rịa – Vũng Tàu Bà Rịa – Vũng Tàu
8 Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
9 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc Nghệ An Nghệ An
10 Trường Cao đẳng nghề số 3 Bộ Quốc phòng Hải Phòng
11 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội Thành phố Hà Nội Hà Nội
12 Trường Cao đẳng nghề Nha Trang Khánh Hòa Khánh Hòa
13 Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ Cần Thơ Cần Thơ
14 Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Đà Nẵng Đà Nẵng
15 Trường Cao đẳng nghề số 8 Bộ Quốc phòng Đồng Nai
16 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện – Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định
17 Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức Hà Tĩnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh
18 Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II Bộ Giao thông Vận tải Hải Phòng
19 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tp Hồ Chí Minh Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hồ Chí Minh
20 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế
21 Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 Bộ Xây dựng Đồng Nai
22 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ
23 Trường Cao đẳng nghề Du lịch và dịch vụ Hải Phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng
24 Trường Cao đẳng nghề Yên Bái Yên Bái Yên Bái
25 Trường Cao đẳng nghề số 4 – BQP Bộ Quốc phòng Nghệ An
26 Trường Cao đẳng nghề Hải Dương Hải Dương Hải Dương
27 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
28 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
29 Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt Lâm Đồng Lâm Đồng
30 Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên Đắk Lắk Đắk Lắk
31 Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai
32 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang Bắc Giang Bắc Giang
33 Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương I Bộ Giao thông Vận tải Hà Nội
34 Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương III Bộ Giao thông Vận tải Hồ Chí Minh
35 Trường Cao đẳng nghề Nam Định Nam Định Nam Định
36 Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình
37 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu
38 Trường Cao đẳng nghề Du lịch – Thương Mại Nghệ An Nghệ An Nghệ An
39 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hà Tĩnh
40 Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang Kiên Giang Kiên Giang
41 Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc phòng Thái Nguyên
42 Trường Cao đẳng nghề số 20 Bộ Quốc phòng Nam Định
43 Trường Cao đẳng nghề số 5 Bộ Quốc phòng Đà Nẵng
44 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Bắc Ninh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh
45 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore Bình Dương Bình Dương