Đăng ký chương trình học bổng tại Nhật Bản

Đại sứ quán Nhật Bản bắt đầu tuyển sinh lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) năm tài chính 2023.

Hãy tìm hiểu thông tin tuyển sinh chi tiết theo từng bậc học cho từng đối tượng tại link kèm theo:

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ThongbaotuyensinhhocbongchinhphuNhatBannam2023.html