Đảng Bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong tâm năm 2020

Chiều ngày 17/01/2020, Đảng Bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; các đồng chí là ủy viên Đảng ủy Tổng cục, lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, lãnh đạo các Vụ, đơn vị, trưởng, phó phòng, chuyên viên chính thuộc các đơn vị thuộc Tổng cục.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Phí Mạnh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020. Nhìn chung, trong năm 2019, Đảng ủy Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, điều hành có hiệu quả đối với nhiệm vụ chính trị được giao, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của năm 2019 là tạo sự bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả, giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế, góp phần thắng lợi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Tổng cục tập trung chỉ đạo các chi bộ và các đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong quá trình thực hiện, triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp. Đảng ủy Tổng cục đã làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ. Triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy khối và Đảng ủy Bộ. Công tác dân vận được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, các đơn vị đều gắn việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãnh phí”. Đảng bộ Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy trực thuộc. Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai, tổ chức trong tất cả các chi bộ, các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục. Tuy nhiên, công tác tự kiểm tra, giám sát tại Chi bộ đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa được quan tâm thường xuyên. Chế độ báo cáo của một số đơn vị còn chậm. Nội dung sinh hoạt của một số Chi bộ chưa được đổi mới, chưa được cấp ủy chuẩn bị kỹ,…Trong năm 2020, Đảng ủy Tổng cục phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo các Vụ, đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Bộ giao, trong đó tập trung ưu tiên tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tăng cường các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, thị trường lao động; hoàn thiện các chuẩn về điều kiện đảm bảo chất lượng, tăng cường quản lý chất lượng giáo dục nghề nghiệp, năng cao năng lực quản trị nhà trường, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp,…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiểu thời gian cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Các đại biệu bày tỏ sự nhất chí cao về các nội dung trong báo cáo được trình bày tại Hội nghị. Một số ý kiến đề nghị bản báo cáo tổng kết Đảng cần có thêm bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác chỉ đạo, điều hành để nâng cao chất lượng đảng viên; cần phong phú hơn hoạt động chuyên đề thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào về thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả trong hoạt động của Đảng bộ, cơ quan, từng đảng viên, trong đó tính nêu gương của các đảng viên là rất quan trọng.

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác phối hợp, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ Tổng cục đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Công tác Đảng cơ bản đạt kết quả tốt, công tác xây dựng Đảng cơ bản hoàn thành các mục tiêu. Trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng cục cần tập trung làm tốt công tác cán bộ, công tác phối hợp Đoàn thể cần phát huy hơn nữa. Đề nghị các đơn vị thuộc Tổng cục khẩn chương xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 để đưa ra kế hoạch năm 2020, tập trung kết nối giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, trong đó tập trung đào tạo chất lượng cao, phát triển nhân lực tay nghề cao, phát triển đội ngũ nhà giáo. Để làm tốt điều đó, trước hết các đồng chí lãnh đạo cần hết sức nêu gương. Nhân dịp năm mới Canh tý sắp tới, Bí thư Nguyễn Hồng Minh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên của Đảng bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

VP TCGDNN