Cốt thép – hàn

Giới thiệu chung về nghề

Cốt thép – hàn là nghề chuyên sản xuất, lắp đặt cốt thép cho các cấu kiện bê tông cốt thép trong các công trường xây dựng, nhà máy sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Các cấu kiện bê tông đúc sẵn như: bê tông cốt thép tấm đan, bê tông cốt thép tấm sàn, tường, dầm cột, bê tông cốt thép ống cống, bê tông cọc, lắp đặt cốt thép dư ứng lực…

Cốt thép cho các cấu kiện bê tông đổ tại chỗ như: bê tông cốt thép móng, bê tông cốt thép dầm móng, bê tông cốt thép tường, bê tông cốt thép cột, bê tông cốt thép dầm, sàn, dầm sàn liền khối, cốt thép cầu thang, lanh tô, ô văng…

Hàn nối thép, hàn cắt thép bằng hàn điện hồ quang tay.

Hàn nối thép,cắt thép bằng khí…

Các vị trí làm việc của nghề

Trong các công trường xây dựng, nhà máy sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Chuẩn bị thi công;
 • Gia công các chi ti ết cốt thép bằng thủ công;
 • Gia công các chi ti ết cốt thép bằng máy;
 • Lắp đặt cốt thép trong cấu kiện bê tông đổ tại chỗ;
 • Lắp đặt cốt thép trong cấu kiện bê tông đúc sẵn;
 • Hàn cắt cốt thép;
 • Thực hiện các công việc liên quan;
 • Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
 • Tổ chức thi công.

Để hành nghề Cốt thép – hàn người lao động cần có đủ sức khoẻ, thần kinh vững và phản ứng nhanh để làm việc ở bất kỳ môi trường nào, luôn tiềm ẩn các tai nạn lao động như: dưới sâu, trên cao, trong hầm…

Đặc biệt môi trường làm việc có vị trí phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu do đó dễ mất an toàn lao động và phát sinh các bệnh nghề nghiệp.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Các dụng cụ kiểm t
 • Dụng cụ thí nghiệm.
 • Các dụng cụ hỗ trợ liên quan.
 • Các phương tiện vận chuyển: tời, vận thăng, cầu trục, cẩu tháp, xe cải tiến…

Các công cụ như: búa, vam, bàn n ắn, thước tầm, thước mét, kìm cắt sắt, sấn, đe, chạm, máy cắt thép, máy uốn thép, máy hàn, tời.