Cốp pha – giàn giáo

Giới thiệu chung về nghề

Cốp pha – giàn giáo là nghề chuyên gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha – giàn giáo để thi công bê tông cho các cấu kiện bê tông đúc sẵn, các kết cấu bê tông đổ tại chỗ.

– Cốp pha gồm:

+ Cốp pha cho các cấu kiện bê tông đúc sẵn như: cốp pha bê tông tấm đan, cốp pha bê tông tấm sàn, tường, dầm, cột, cốp pha bê tông ống cống, bê tông cọc…

+ Cốp pha cho các cấu kiện bê tông đổ tại chỗ như: cốp pha bê tông móng, cốp pha bê tông dầm móng, cốp pha bê tông tường, cốp pha bê tông cột, cốp pha bê tông dầm, sàn, dầm sàn toàn khối, cốp pha cầu thang, lanh tô, ô văng, bể nước…

– Giàn giáo cho công tác xây, trát, hoàn thiện công trình…

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Cốp pha – Giàn giáo làm việc trong các công trường xây dựng, các nhà máy, xí nghiệp sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn và phục vụ công tác xây, hoàn thiện công trình.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Chuẩn bị thi công;
 • Gia công cốp pha gỗ;
 • Lắp dựng cốp pha gỗ;
 • Lắp dựng cốp pha định hình;
 • Lắp dựng cốp pha trượt, leo;
 • Tháo dỡ cốp pha;
 • Lắp dựng giàn giáo;
 • Tháo dỡ giàn giáo;
 • Thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường;
 • Tổ chức thi công cốp pha, giàn giáo.

Để hành nghề cần có đủ sức khoẻ, thần kinh vững và phản ứng nhanh để làm việc ở bất kỳ môi trường nào, luôn tiềm ẩn các tai nạn lao động như: làm việc dưới sâu, làm việc trên cao, làm vi ệc trong hầm, …

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Búa rì
 • Xà cà
 • C ưa tay, cưa máy.
 • Bào tay, bào má
 • Thước mét, nivô,…
 • Các dụng cụ kiểm t
 • Các dụng cụ hỗ trợ liên quan như: máy hàn, máy khoan, c ờ lê…
 • Các phương ti ện vận chuyển: vận thăng, cẩu tháp, xe cải tiến…