Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Giới thiệu chung về nghề

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) là nghề thực hiện các công việc ứng dụng phần mềm tin học để xử lý, vận hành, trên một hệ thống công nghệ thông tin (hệ thống máy tính, thiết bị xử lý thông tin) để tạo nên thành phẩm là một sản phẩm kỹ  thuật số, multimedia (voice/video), một bộ cơ sở dữ liệu hoặc một bộ các thông tin dưới dạng văn bản và số hóa đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế, đạt năng suất chất lượng và bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn.

Các vị trí làm việc của nghề

– Trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở sản xuất trong nước hoặc ở nước ngoài.

– Làm tổ trưởng tổ tin học, cán bộ kỹ thuật tin học, kỹ thuật viên tin học, bác sỹ máy tính, nhân viên kỹ thuật, nhân viên làm việc với máy tính để thiết kế và sửa chữa các sản phẩm, các mặt hàng trên máy tính.

– Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất sản phẩm trên máy tính với quy mô vừa và nhỏ.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

  • Xác định phần mềm;
  • Cài đặt công nghệ;
  • Tạo môi trường làm việc;
  • Kiểm tra;
  • Tạo phiên làm việc;
  • Xử lý dữ liệu;
  • Sao lưu dữ liệu;
  • Đảm bảo an toàn;
  • Xử lý lỗi;
  • Bảo trì hệ thốn

Để có thể hành nghề Công nghệ thông tin, người lao động cần hiểu được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của máy tính. Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật về máy tính, thiết bị tin học và phần mềm ứng dụng. Vận hành an toàn, đúng quy trình kỹ thuật các thiết bị tin học, sử dụng phần mềm máy tính bảo đảm năng suất, chất lượng sản phẩm. Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật chất l ượng sản phẩm ứng dụng. Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng dựa vào các đặc tính của phần mềm ứng dụng. Thiết kế được phòng máy tính, trang thiết bị tin học hợp lý dựa trên cơ sở vật chất và nhu cầu của đơn vị. Phát hiện sự cố về lỗi phần mềm v à báo chỉnh sửa chữa lỗi kịp thời. Xây dựng định mức và từng nội dung công việc và từng quy trình sản xuất.

Người hành nghề cũng cần có khả năng giao tiếp và tác phong công nghiệp, có ý thức học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ đáp ứng các yêu cầu công việc. Có đủ sức khỏe để làm việc trong môi trường đòi hỏi tính chính xác, kỷ luật cao, đồng thời giám sát và xử lý được các sự cố khi vận hành chương trình phần mềm máy tính.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Một số thiết bị: Máy tính; các thiết bị tin học khác…

Dụng cụ và vật liệu chủ yếu: Phần mềm; tài liệu hướng dẫn;….