Công nghệ sợi

Giới thiệu chung về nghề

Công nghệ sợi là nghề thực hiện các công việc xé, trộn, làm sạch, chải, làm đều, làm mảnh, chập sợi, xe săn, quấn ống tạo nên thành phẩm là sợi đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế, đạt năng suất, chất lượng và an toàn.

Các vị trí làm việc của nghề

– Người hành nghề Công nghệ sợi có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền công nghệ sợi của các cơ sở sản xuất sợi, may mặc trong nước hoặc ở nước ngoài.

– Làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật thiết kế mẫu vải, kỹ thuật chuyền, kỹ thuật xây dựng định mức, kỹ thuật thiết kế công nghệ sản xuất, nhân viên kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền, gia công các mặt hàng sợi, vải…

– Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất sợi, may mặc với quy mô vừa và nhỏ.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Tạo môi trường làm việc; Giao nhận ca; Vận hành máy; Nối sợi; Đi tua; Cung cấp nguyên liệu; Thu hồi sản phẩm; Vệ sinh máy; Phát triển nghề nghiệp.

Người lao động trong nghề Công nghệ sợi làm việc trong môi trường không khí chứa nhiều bụi bẩn, nóng, ồn. Những công việc của nghề cũng đòi hỏi tính khéo léo, cẩn thận, tỉ mỉ. Bên cạnh đó, người lao động còn phải có những kiến thức, kỹ năng cần thiết để hoạt động nghề: Phân biệt được các loại vật liệu dệt theo quy cách; Kiểm tra chất lượng sản phẩm và bán sản phẩm trong dây chuyền kéo sợi; Vận hành thành thạo các máy trong dây chuyền sản xuất sợi; Phát hiện sự cố về máy và báo chỉnh sửa chữa kịp thời…

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Một số trang thiết bị của nghề: Máy ghép, máy cuộn cúi, máy kéo sợi con, máy kéo sợi thô, máy chải thô, máy chải kỹ….

Một số dụng cụ và vật liệu chủ yểu của nghề: Ống sợi con, khuyên, vòng dẫn sợi, kiện xơ, sợi,…