Công nghệ sản xuất bê tông nhựa nóng

Giới thiệu chung về nghề

Công nghệ sản xuất bê tông nhựa nóng (Bê tông ASPHAL) là nghề thực hiện các công việc: Sử dụng trạm trộn bê tông nhựa nóng để thực hiện quy trình sản xuất ra sản phẩm là bê tông nhựa nóng phục vụ cho việc thi công mặt đường. Bê tông nhựa nóng sản xuất ra phải đảm bảo các yêu cầu kinh tế, kỹ thuật, độ chính xác về thành phần vật liệu, độ đồng đều về chất lượng trộn và nhiệt độ khi ra khỏi buồng trộn, chi phí sản xuất hợp lý.

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề làm việc như một nhân viên kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật trong trạm trộn bê tông nhựa của các công ty, xí nghiệp.

Công việc được tiến hành trong ca bin vận hành, các vị trí trên bãi đặt trạm trộn.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Làm các công việc lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa nóng;
 • Làm các công việc kiểm tra, chuẩn bị trước khi sản xuất bê tông nhựa nóng;
 • Thiết kế các thành phần hỗn hợp bê tông nhựa nóng để sản xuất và kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra;
 • Vận hành trạm trộn để sản xuất ra bê tông nhựa nóng đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật;
 • Làm các công việc kiểm tra sau khi kết thúc ca sản xuất;
 • Làm các công việc bảo trì và sửa chữa các hư hỏng thông thường của các bộ phận trong trạm trộn;
 • Xử lý các sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình sản xuất;
 • Thực hiện an toàn kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;
 • Người có tay nghề bậc cao còn có nhiệm vụ tổ chức, điều hành tổ, nhóm làm việc, kèm cặp người có tay nghề bậc thấp và tham gia các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, phát triển nghề nghiệp.

Muốn hoàn thành tốt các nhiệm vụ; người hành nghề phải có những hiểu biết nhất định về các nhiệm vụ chủ yếu, vị trí và nơi làm việc của nghề, các trang thiết bị sử dụng trong khi hành nghề.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Toàn bộ các thiết bị của trạm trộn.
 • Tài liệu kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ sản xuất bê tông nhựa nóng.
 • Các thiết bị, dụng cụ, đồ nghề dùng cho các công tác kiểm tra, bảo trì, sửa chữa và lắp ráp trạm trộn.
 • Các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm để kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra.
 • Phòng thí nghiệm vật liệu.
 • Nhà kho để chứa chất phụ gia.
 • Sân bãi để chứa vật liệu sản xuất.
 • Cân tĩnh để cân trọng lượng xe ô tô có tải và không tải nhằm xác định khối lượng sản phẩm xuất ra khỏi trạm.