Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật

TTNgành, nghềLink
1Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
2Công nghệ kỹ thuật giao thông
3Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
4Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
5Xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi
6Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt
7Kỹ thuật xây dựng mỏ
8Công nghệ kỹ thuật cơ khí
9Công nghệ kỹ thuật ô tô
10Công nghệ kỹ thuật nhiệt
11Công nghệ chế tạo máy
12Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ
13Công nghệ ô tô
14Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
15Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
16Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
17Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
18Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời
19Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà
20Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí
21Công nghệ kỹ thuật hoá học
22Công nghệ hoá nhuộm
23Công nghệ đúc kim loại
24Công nghệ cán, kéo kim loại
25Công nghệ kỹ thuật môi trường
26Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
27Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy
28Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su
29Công nghệ sản xuất ván nhân tạo
30Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
31Chế biến mủ cao su
32Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm
33Kiểm nghiệm bột giấy và giấy
34Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ
35Vận hành thiết bị chế biến dầu khí
36Công nghệ in
37Trắc địa công trình
38Khảo sát địa hình
39Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò