Công nghệ dệt

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Công nghệ dệt là nghề thiết kế, gia công các loại nguyên liệu (xơ hoặc sợi) trên các dây chuyền công nghệ dệt để tạo ra vải đạt yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế, đảm bảo năng suất, chất lượng và an toàn.

Các vị trí làm việc của nghề

– Trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền công nghệ dệt của các cơ sở sản xuất ngành dệt trong nước hoặc xuất khẩu lao động.

– Làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật thiết kế mẫu vải, kỹ thuật chuyền, kỹ thuật xây dựng định mức, kỹ thuật thiết kế công nghệ sản xuất; nhân viên kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền, gia công các mặt hàng vải dệt thoi, vải dệt kim và vải không dệt.

– Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất dệt với quy mô vừa và nhỏ.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thiết kế mặt hàng vải dệt thoi;
 • Thiết kế mặt hàng vải dệt kim;
 • Thiết kế mặt hàng vải không dệt;
 • Thiết kế công nghệ sản xuất vải dệt thoi;
 • Thiết kế công nghệ sản xuất vải dệt kim;
 • Thiết kế công nghệ sản xuất vải không dệt;
 • Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm;
 • Xây dựng định mức lao động;
 • Lập kế hoạch sản xuất;
 • Sản xuất vải dệt thoi;
 • Sản xuất vải dệt kim;
 • Sản xuất vải không dệt;
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm;
 • Quản lý sản xuất;
 • Thực hiện an toàn và vệ sinh lao động;
 • Bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Để hành nghề người lao động cần trang bị cho mình những kiến thức trong nghề như: biết được cấu tạo, tính chất, công dụng của các loại vải và nguyên liệu tạo ra vải, thiết kế các mặt hàng dựa trên cơ sở phân tích mẫu thật hoặc yêu cầu của khách hàng; thực hiện thiết kế đơn công nghệ gia công trên từng thiết bị và trên dây chuyền sản xuất đồng thời xây dựng được tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng sản phẩm, xây dựng được định mức sản xuất cho từng thiết bị và cho cả dây chuyền, thiết kế được dây chuyền sản xuất hợp lý trên điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị của doanh nghiệp; vận hành an toàn, đúng quy trình kỹ thuật các thiết bị gia công trên dây chuyền công nghệ dệt, bảo đảm năng suất, chất lượng sản phẩm. Giám sát và xử lý được sự cố trong quá trình sản xuất trên dây chuyền công nghệ dệt.

Người hành nghề Công nghệ dệt làm việc trong môi trường nóng, ồn, bụi vì vậy cần có sức khỏe phù hợp. Những công việc của nghề cũng đòi hỏi người lao động có đức tính khéo léo, cẩn thận, tỉ mỉ.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Một số trang thiết bị: máy mắc, máy mắc phân băng, máy hồ, máy dệt thoi, máy dệt, máy thử độ bền, máy thử độ kháng thủng…

Các dụng cụ thí nghiệm: dao, kéo, thước đo….

Vật liệu: kiện xơ, sợi dệt…