Chương trình tọa đàm khoa học: Phát triển nhân lực trong Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu làn sóng dịch chuyển đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tọa đàm khoa học:

Phát triển nhân lực trong Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu làn sóng dịch chuyển đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thời gian : 8h30 ngày 30 tháng 11 năm 2020
Địa điểm : Nhà Khách Tổng Liên Đoàn, 95 Trần Quốc Toản, TP. Hà Nội
Đơn vị tổ chức : Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)
Chủ trì Tọa đàm : TS. Trương Anh Dũng – Trưởng Tiểu ban, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Tài liệu tọa đàm xem tại đây hoặc quét mã

Thời gian Nội dung Người thực hiện
8h00 – 8h30 Đăng ký đại biểu Ban Tổ chức
8h30 – 8h35 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức
8h35 – 8h45 Phát biểu đề dẫn khai mạc Tọa đàm TS. Trương Anh Dũng –Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN, Trưởng Tiểu ban GDNN
8h45 – 9h15 Chuyên đề 1: Thực trạng nhu cầu nhân lực đáp ứng yêu cầu làn sóng dịch chuyển đầu tư FDI tại Việt Nam Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư
9h15 – 9h45 Chuyền đề 2: Doanh nghiệp Việt Nam trước bối cảnh dịch chuyển đầu tư FDI Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
9h45 – 10h00 Trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan tới chuyên đề
10h00 -10h15 Nghỉ giải lao; chụp ảnh lưu niệm  
10h15 – 11h15 Tham luận và trao đổi, thảo luận của các đại biểu
11h15 – 11h30 Kết luận Tọa đàm Tiểu ban GDNN