Chương trình chuyển giao từ Úc

Giới thiệuDownload

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế”, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện chuyển giao 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế tại Úc, thông qua Học viện Chisholm, bang Victoria.

Bộ chương trình của mỗi một nghề được chuyển giao đồng bộ, trọn gói bao gồm 5 cấu phần gồm:

(1) Tiêu chuẩn năng lực cho các trình độ đào tạo;

(2) Số giờ đào tạo ước tính cho các trình độ đào tạo/tiêu chuẩn năng lực. Trình độ đào tạo Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao (trong đó đã bao gồm trình độ thấp hơn tương đương trình độ trung cấp của Việt Nam) là bản hiện đang được đào tạo tại thời điểm chuyển giao và được thiết kế thành chương trình đào tạo phù hợp với thị trường lao động Việt Nam;

(3) Tài liệu học tập/giảng dạy (giáo trình) đề xuất;

(4) Công cụ (tài liệu) đánh giá kết quả học tập;

(5) Danh mục máy móc, trang thiết bị.

12 bộ chương trình chuyển giao từ Úc đã được đưa vào đào tạo thí điểm tại 25 trường trong thời gian từ 2016 – 2019 và đạt được nhiều kết quả thành công.

TT Tên chương trình Link
1 Cơ điện tử
2 Công nghệ sinh học
3 Công nghệ thông tin
4 Điện tử công nghiệp
5 Hướng dẫn du lịch
6 Kỹ thuật lắp đặt điện và ĐKTCN
7 Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK
8 Quản trị khu Resort
9 Quản trị lữ hành
10 Quản trị mạng máy tính
11 Quản trị nhà hàng
12 Thiết kế đồ họa