Chương trình chuyển giao từ Pháp

Giới thiệuDownload

Trong bối cảnh phát triển và chuyển biến trong hệ thống đào tạo nghề, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng phát triển Pháp (AFD) đã ký tháng 10 năm 2012 có nội dung về xây dựng các chương trình đào tạo quốc gia trong những ngành nghề trọng điểm bằng việc chuyển giao và áp dụng các chương trình đào tạo của Pháp.

1. Công nghệ ô tô

2. Điện công nghiệp

3. Cắt gọt kim loại

4. Viễn thông

5. Hàn

Chương trình bao gồm:

– Chương trình khung (tiêu chuẩn năng lực);

– Chương trình chi tiết

– Hướng dẫn dành cho giáo viên

– Hướng dẫn dành cho sinh viên

– Các tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình

Các chương trình nêu trên đã được thực hiện thí điểm tại 4 trường trong Dự án của AFD.

TT Tên chương trình Link
1 Công nghệ ô tô
2 Điện công nghiệp
3 Cắt gọt kim loại
4 Viễn thông
5 Hàn