Chương trình chuyển giao từ Hàn Quốc

Giới thiệuDownload

Trong khuôn khổ Dự án thành lập 5 trường cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ xây dựng, chuyển giao các chương trình đào tạo cho các trường thuộc Dự án, bao gồm các nghề:

1. Công nghệ ô tô

2. Điện công nghiệp

3. Điện tử công nghiệp

4. Công nghệ thông tin

5. Cơ điện tử

6. Cắt gọt kim loại

7. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

8. Hàn

Chương trình bao gồm:

– Chương trình đào tạo (theo tiêu chuẩn năng lực);

– Tiêu chuẩn năng lực

– Một số tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình

Các chương trình nêu trên đã được thực hiện tại các trường trong Dự án thành lập 5 trường cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc.

TT Tên chương trình Link
1 Công nghệ ô tô
2 Điện công nghiệp
3 Điện tử công nghiệp
4 Công nghệ thông tin
5 Cơ điện tử
6 Cắt gọt kim loại
7 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
8 Hàn