Cho phép hoạt động liên kết đào tạo nước ngoài trở lại đối với trường cao đẳng, đại học có đăng ký hoạt động GDNN

Danh mục Dịch vụ công trực tuyến
 • Thông tin
 • Các bước
 • Hồ sơ
 • Biểu mẫu
 • Thủ tục
 • Thời hạn giải quyết
 • Đối tượng thực hiện
 • Cơ quan thực hiện
 • Kết quả thực hiện
 • Lệ phí
 • Yêu cầu, điều kiện
 • Cơ sở pháp lý
 • TTHC liên quan

Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường cao đẳng, đại học có đăng ký hoạt động GDNN

30 ngày kể từ ngày bị đình chỉ liên kết đào tạo

Trường cao đẳng; trường đại học có đăng ký hoạt động GDNN

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Vụ Đào tạo chính quy)

Quyết định cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại.

Không

Sau thời hạn đình chỉ liên kết đào tạo, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục.

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp

Không

           

Bước 1: Đề nghị hoạt động trở lại

Trong thời hạn 15 ngày làm việc trước khi hết thời hạn đình chỉ hoạt động liên kết đào tạo, đại diện các bên liên kết đào tạo của trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học gửi văn bản đề nghị hoạt động liên kết đào tạo trở lại đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm tra thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện liên kết theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ
– Nếu chưa cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại thì phải có văn bản thông báo cho các bên liên kết, nêu rõ lý do và hướng giải quyết

Bước 3: Quyết định chấm dứt đình chỉ và cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại

Căn cứ kết quả thẩm tra thực tế, Tổng Cục trưởng quyết định chấm dứt đình chỉ liên kết đào tạo và cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại

           

Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị hoạt động liên kết đào tạo trở lại

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Hình thức nộp hồ sơ

Trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện

           

Mẫu quyết định cho phép hoạt động trở lại

Mẫu 4B tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 15/2019/NĐ-CP

Tải xuống Mẫu 4B

           

Đang chọn:

Quay lại Danh mục Dịch vụ công trực tuyến