Chi bộ Vụ Đào tạo chính quy tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sạn Việt Nam, Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 25/02/2020 của Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022, chiều ngày 25/04/2020, tại trụ sở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Chi bộ Vụ Đào tạo chính quy tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ có đồng chí Trương Anh Dũng, Đảng ủy viên, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; tập thể đảng viên Chi bộ Vụ Đào tạo chính quy.

Đồng chí Trương Anh Dũng tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Giang, Bí thư Chi bộ, thay mặt Đoàn chủ tịch đã trình bày khái quát báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 -2020 của Chi bộ Vụ Đào tạo chính quy. Theo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2017 -2020, Chi bộ Vụ Đào tạo chính quy đã có rất nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao. Các đảng viên chi bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, tận tụy với các công việc chung để cùng nhau xây dựng  một Chi bộ trong sạch, đoàn kết và vững mạnh. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng viên; các đồng chí đảng viên Chi bộ luôn chấp hành tốt kỷ luật lao động, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có tinh thần đoàn kết nội bộ, phối hợp tốt trong công tác, phối hợp tốt với các đơn vị chức năng trong và ngoài Tổng cục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Vụ Đào tạo chính quy luôn được công nhận danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, công tác sinh hoạt Chi bộ vẫn còn nặng về triển khai nhiệm vụ chuyên môn, thường lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn.

Đồng chí Trương Anh Dũng tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Tại Đại hội, với tinh thần thống nhất, Đại hội đã bầu chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí Vũ Xuân Hùng, đồng chí Nguyễn Viết Vinh và đồng chí Nguyễn Thị Trang; bầu đồng chí Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với 9/9 phiếu tán thành; bầu đồng chí Nguyễn Viết Vinh, chuyên viên Vụ giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với 6/9 phiếu tán thành.

Đảng viên Chi bộ bỏ phiếu bầu chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới

Đại hội cũng nhất trí cao thông qua Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Anh Dũng, Đảng ủy viên, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đánh giá cao cấp ủy Chi bộ Vụ Đào tạo chính quy đã chuẩn bị tốt cho Đại hội Chi bộ. Mỗi đảng viên Chi bộ Vụ là một cá nhân gương mẫu, tiên phong trong công việc, tinh thần làm việc chủ động sáng tạo trong công việc, đoàn kết trong tập thể Chi bộ. Những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn trong nhiệm kỳ qua đáng được chi nhận. Đồng chí Trương Anh Dũng đề nghị trong báo cáo chính trị cần phân tích rõ những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua, nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới là gì để đưa nội dung này vào Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tới.

Tiểu ban TT-HC phục vụ Đại hội