Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Giới thiệu chung về nghề

Chăn nuôi gia súc, gia cầm là nghề sản xuất tạo ra các loại sản phẩm chăn nuôi phục vụ cho con người. Phạm vi của nghề gồm nhiều công việc như: Nghiên cứu xu hướng thị trường, lập phương án sản xuất, thiết kế và xây dựng chuồng trại chăn nuôi, lắp đặt, kiểm tra dụng cụ, thiết bị chăn nuôi, chuẩn bị thức ăn, kiểm tra nguồn nước, sản xuất giống gia súc, gia cầm, nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi, vệ sinh thú y và phòng bệnh, điều trị bệnh cho vật nuôi, thu hoạch và bảo quản sản phẩm chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi đúng với yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả và bảo đảm an toàn cho người, vật nuôi cũng như môi trường.

Các vị trí làm việc của nghề

Người lao động làm việc tại:

 • Các cơ sở chăn nuôi.
 • Công ty chăn nuôi.
 • Công ty giống vật nuôi.
 • Cơ sở sản xuất thức ăn gia súc.
 • Các trang trại chăn nuôi.
 • Trung tâm khuyến nông khuyến lâm.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Nghiên cứu xu hướng thị trường;
 • Lập phương án sản xuất kinh doanh;
 • Thiết kế và xây dựng chuồng trại chăn nuôi;
 • Kiểm tra chuồng trại;
 • Lắp đặt và kiểm tra dụng cụ, thiết bị chăn nuôi;
 • Chuẩn bị thức ăn và nguyên liệu;
 • Kiểm tra nước uống;
 • Sản xuất giống gia súc, gia cầm;
 • Nuôi dưỡng vật nuôi;
 • Chăm sóc vật nuôi;
 • Vệ sinh thú y và phòng bệnh;
 • Điều trị bệnh;
 • Thu hoạch và bảo quản sản phẩm;
 • Tiêu thụ sản phẩm.

Để đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp trước mắt và định hướng cho sự phát triển sau này người lao động cần phải có những kiến thức, kỹ năng và thái độ sau:

 • Sử dụng thành thạo và bảo quản tốt các thiết bị, dụng cụ cần thiết đối với nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm;
 • Tính toán và chọn lựa vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu chăn nuôi;
 • Thực hiện các thao tác nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi;
 • Tổ chức, quản lý quá trình sản xuất tương ứng với bậc trình độ đào tạo;
 • Có lòng say mê nghề nghiệp và cầu tiến;
 • Có đủ sức khoẻ và tay nghề để đáp ứng với yêu cầu công việc.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Các thiết bị chăn nuôi.
 • Thức ăn gia súc.
 • Thuốc thú y.