27 C
Hanoi
Thứ Bảy, 21/05/2022

Tài liệu

Tài liệu tập huấn thẩm định CĐR

Tài liệu tập huấn thẩm định Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu yêu cầu về năng lực mà người học đạt được...

Tài liệu tọa đàm khoa học: Phát triển nhân lực trong Giáo dục nghề...

Tài liệu tọa đàm khoa học: Phát triển nhân lực trong Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu làn sóng dịch chuyển đầu...

Dự thảo Cuốn cẩm nang gắn kết cơ sở GDNN và DN

Nội dung Dự thảo Cuốn cẩm nang gắn kết cơ sở GDNN và DN: Đọc tại trang mới            Tải về máy