25 C
Hanoi
Thứ Bảy, 25/09/2021
Trang chủ Tài liệu

Tài liệu

Tài liệu Tọa đàm khoa học: Các đột phá trong chiến lược phát triển...

Tài liệu tọa đàm khoa học: Các đột phá trong chiến lược phát triển Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030

Tài liệu Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thí điểm đào tạo trình...

Tài liệu Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học...

Tài liệu tập huấn thẩm định CĐR

Tài liệu tập huấn thẩm định Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu yêu cầu về năng lực mà người học đạt được...

Tài liệu tọa đàm khoa học: Phát triển nhân lực trong Giáo dục nghề...

Tài liệu tọa đàm khoa học: Phát triển nhân lực trong Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu làn sóng dịch chuyển đầu...

Dự thảo Cuốn cẩm nang gắn kết cơ sở GDNN và DN

Nội dung Dự thảo Cuốn cẩm nang gắn kết cơ sở GDNN và DN: Đọc tại trang mới            Tải về máy