29 C
Hanoi
Thứ Năm, 25/04/2024
Trang chủ Tài liệu

Tài liệu

Tài liệu Hội nghị tuyển sinh năm 2022

Chương trình hội nghị tuyển sinh năm 2022 Báo cáo Công tác tuyển sinh năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ,...

Tài liệu Hội nghị tuyển sinh, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực logistics

1. Chương trình Hội nghị 2. Báo cáo Công tác tuyển sinh, đào tạo và tình hình đào tạo nhân lực trong lĩnh vực Logistics 3....

Báo cáo nghiên cứu về công nhận văn bằng GDNN nước ngoài và hệ...

Báo cáo nghiên cứu: Công nhận văn bằng, chứng chỉ do cơ sở GDNN nước ngoài cấp Chế độ xem nhanh: Đọc ngay Chế độ Kiểu...

Báo cáo nghiên cứu: Giáo dục nghề nghiệp do ngành dẫn dắt và mô...

Chế độ xem nhanh: Đọc ngay Chế độ Kiểu lật sách

Tài liệu: Hội nghị gắn kết doanh nghiệp năm 2021

Video: ILO - Quality Apprenticeship - Ashwani - ILO Geneva (Short Ver.)

Tài liệu Tọa đàm: “Các giải pháp đào tạo nhân lực có kỹ năng...

1. Báo cáo tóm tắt hợp tác với DoN nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho HSSV 2. Phương án Cung ứng lao động...