22 C
Hanoi
Thứ Ba, 25/01/2022
Trang chủ Tài liệu

Tài liệu

Tài liệu: Hội nghị gắn kết doanh nghiệp năm 2021

Video: ILO - Quality Apprenticeship - Ashwani - ILO Geneva (Short Ver.)

Tài liệu Tọa đàm: “Các giải pháp đào tạo nhân lực có kỹ năng...

1. Báo cáo tóm tắt hợp tác với DoN nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho HSSV 2. Phương án Cung ứng lao động...

Tài liệu Tọa đàm khoa học: Các đột phá trong chiến lược phát triển...

Tài liệu tọa đàm khoa học: Các đột phá trong chiến lược phát triển Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030

Tài liệu Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thí điểm đào tạo trình...

Tài liệu Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học...

Tài liệu tập huấn thẩm định CĐR

Tài liệu tập huấn thẩm định Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu yêu cầu về năng lực mà người học đạt được...

Tài liệu tọa đàm khoa học: Phát triển nhân lực trong Giáo dục nghề...

Tài liệu tọa đàm khoa học: Phát triển nhân lực trong Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu làn sóng dịch chuyển đầu...