16 C
Hanoi
Thứ Năm, 08/12/2022

Nhóm nghề xây dựng

Quản lý cây xanh đô thị

Giới thiệu chung về nghề Quản lý cây xanh đô thị là nghề thực hiện các công việc ươm trồng, chăm sóc và quản lý...

Quản lý khu đô thị

Giới thiệu chung về nghề Quản lý khu đô thị là nghề thực hiện việc quản lý, điều hành các hoạt động trong khu đô...

Sửa chữa máy thi công xây dựng

Giới thiệu chung về nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng là nghề sửa chữa các loại máy như: máy xúc, máy ủi, san,...

Thoát nước

Giới thiệu chung về nghề Thoát nước là nghề chuyên vận hành, quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thoát nước cho các...