27 C
Hanoi
Thứ Bảy, 21/05/2022

Nhóm nghề giao thông vận tải

Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt

Giới thiệu chung về nghề Nghề Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt gồm: Xây dựng và bảo dưỡng đường sắt,...