27 C
Hanoi
Thứ Bảy, 21/05/2022

Nhóm nghề giao thông vận tải

Lắp ráp hệ thống động lực tàu thủy

Giới thiệu chung về nghề Lắp ráp hệ thống động lực tàu thủy là nghề lắp đặt các thiết bị động lực chính, thiết bị...

Phóng dạng và gia công khuôn dưỡng tàu thủy

Giới thiệu chung về nghề Phóng dạng và gia công khuôn dưỡng tàu thủy là nghề sử dụng trong công nghệ đóng tàu thuỷ. Các vị...

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

Giới thiệu chung về nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ là nghề thực hiện các công việc: Lấy mẫu vật...

Thông tin tín hiệu đường sắt

Giới thiệu chung về nghề Nghề Thông tin tín hiệu đường sắt bao gồm hai nhóm chính: Thông tin đường sắt và Tín hiệu đường...

Trắc địa công trình

Giới thiệu chung về nghề Trắc địa công trình là nghề khảo sát thiết kế công trình, thi công và giám sát thi công xây...

Vận hành cần trục

Giới thiệu chung về nghề Vận hành cần trục là nghề sử dụng cần trục để xếp dỡ hàng hóa, xây dựng các công trình...

Vận hành máy thi công mặt đường

Giới thiệu chung về nghề Vận hành máy thi công mặt đường là nghề thực hiện các công việc: Vận hành khai thác sử dụng...

Vận hành máy ủi – xúc – san

Giới thiệu chung về nghề Vận hành máy ủi - xúc - san là nghề thực hiện các công việc: Vận hành và bảo dưỡng...

Xây dựng cầu đường bộ

Giới thiệu chung về nghề Xây dựng cầu đường bộ là nghề thi công, duy tu, sửa chữa các công trình cầu đường bộ ở...

Xây dựng công trình thuỷ

Giới thiệu chung về nghề Với đặc điểm địa hình, vị trí địa lý, đất nước ta có hệ thống sông ngòi nội địa đa...