18 C
Hanoi
Thứ Sáu, 08/12/2023
Trang chủ Mô tả nghề Nhóm nghề giao thông vận tải

Nhóm nghề giao thông vận tải

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Giới thiệu chung về nghề Nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa là nghề trực tiếp điều khiển tàu, thuyền hoặc các cấu trúc...

Điều khiển tàu biển

Giới thiệu chung về nghề Điều khiển tàu biển là nghề vận hành và sử dụng tất cả các hệ thống, trang thiết bị trên...

Gia công, lắp ráp hệ thống ống tàu thuỷ

Giới thiệu chung về nghề Gia công, lắp ráp hệ thống ống tàu thuỷ là một trong những nghề áp dụng trong công nghệ đóng...

Gia công, lắp ráp nội thất tàu thuỷ

Giới thiệu chung về nghề Gia công, lắp ráp nội thất tàu thuỷ là một trong những nghề áp dụng trong ngành công nghiệp đóng...

Khai thác máy tàu thủy

Giới thiệu chung về nghề Khai thác máy tàu thủy là nghề khai thác, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị thuộc...

Kiểm soát không lưu

Giới thiệu chung về nghề Kiểm soát không lưu là một nghề được thực hiện bởi các kiểm soát viên không lưu làm việc ở...

Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không

Giới thiệu chung về nghề Nghề Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không được thực hiện trên cơ sở kết hợp việc sử dụng...

Kỹ thuật dẫn đường hàng không

Giới thiệu chung về nghề Nghề Kỹ thuật dẫn đường hàng không chủ yếu đi vào khai thác, bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm trang...

Kỹ thuật thiết bị thông tin hàng không

Giới thiệu chung về nghề Nghề Kỹ thuật thiết bị thông tin hàng không là nghề phục vụ cho việc vận hành khai thác thiết...

Lắp đặt cầu

Giới thiệu chung về nghề Nghề Lắp đặt cầu là nghề bao gồm các công việc: lắp đặt các cấu kiện, các chi tiết đã...
sitemap