28 C
Hanoi
Thứ Ba, 06/06/2023
Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu hệ thống Giáo dục nghề nghiệp

Đào tạo nghề (giáo dục nghề nghiệp - GDNN) Việt Nam có lịch sử phát triển khá lâu đời, gắn liền với sự phát...

Vụ Đào tạo chính quy

Theo quy định tại Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...

Warning: copy(C:/xampp/htdocs/web_daotaochinhquy/wp-blog-header.php): failed to open stream: Permission denied in C:\xampp\htdocs\web_daotaochinhquy\wp-includes\option.php on line 2523