19 C
Hanoi
Thứ Hai, 05/12/2022
Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu hệ thống Giáo dục nghề nghiệp

Đào tạo nghề (giáo dục nghề nghiệp - GDNN) Việt Nam có lịch sử phát triển khá lâu đời, gắn liền với sự phát...

Vụ Đào tạo chính quy

Theo quy định tại Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...