18 C
Hanoi
Chủ Nhật, 03/12/2023
Trang chủ Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Chương trình chuyển giao từ Pháp

Trong bối cảnh phát triển và chuyển biến trong hệ thống đào tạo nghề, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ...

Chương trình chuyển giao từ Hàn Quốc

Trong khuôn khổ Dự án thành lập 5 trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc đã...

Tiếng Anh chuyên ngành

Công văn số 1164/TCGDNN-ĐTCQ về việc hướng dẫn áp chụng chương trình tiếng Anh chuyên ngành Nhằm đẩy mạnh dạy và học ngoại...

Chương trình và tài liệu 6 môn học chung

Các môn học chung là chương trình 6 môn học: Giáo dục chính trị; Pháp luật; Tin học; Ngoại ngữ; Giáo dục...

Chương trình chuyển giao từ Đức

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương...

Chương trình chuyển giao từ Úc

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương...
sitemap