Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với nước ngoài của trường cao đẳng, đại học có đăng ký hoạt động GDNN

Danh mục Dịch vụ công trực tuyến
 • Thông tin
 • Các bước
 • Hồ sơ
 • Biểu mẫu
 • Thủ tục
 • Thời hạn giải quyết
 • Đối tượng thực hiện
 • Cơ quan thực hiện
 • Kết quả thực hiện
 • Lệ phí
 • Yêu cầu, điều kiện
 • Cơ sở pháp lý
 • TTHC liên quan

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với nước ngoài của trường cao đẳng, đại học có đăng ký hoạt động GDNN

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

– Các trường cao đẳng;
– Các cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động GDNN.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Vụ Đào tạo chính quy)

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

Không

1. Ngành, nghề và trình độ đào tạo

– Tất cả các ngành, nghề và trình độ đào tạo của GDNN, trừ các ngành, nghề thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, tôn giáo;
– Không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam

2. Đối tượng tuyển sinh vào học các chương trình liên kết đào tạo

– Cấp bằng, chứng chỉ của Việt Nam thì thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam;
– Cấp bằng, chứng chỉ của nước ngoài thì thực hiện theo quy định của pháp luật nước ngoài;
– Cấp bằng, chứng chỉ của nước ngoài và của Việt Nam thì thực hiện theo quy định của cả hai trường hợp nêu trên.

3. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo

– Có cơ sở vật chất đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu theo chương trình đào tạo, quy mô đào tạo của từng ngành, nghề liên kết. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng, xưởng thực hành, thực tập bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 05 m2/chỗ học;
– Thiết bị đào tạo của từng ngành, nghề liên kết đào tạo phải bảo đảm đủ theo quy định trong chương trình đào tạo và tương ứng quy mô đào tạo của ngành, nghề liên kết.

4. Chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo

Bảo đảm đầy đủ chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, học liệu đào tạo theo yêu cầu của từng chương trình liên kết.

5. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

– Nhà giáo giảng dạy để cấp bằng Việt Nam phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Điều 54 của Luật GDNN hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao;
– Nhà giáo giảng dạy để cấp bằng nước ngoài phải đạt các tiêu chuẩn theo quy định của các chương trình liên kết hoặc tiêu chuẩn của quốc gia có cơ sở liên kết với Việt Nam;
– Nhà giáo giảng dạy để cấp bằng nước ngoài và Việt Nam phải đạt tiêu chuẩn theo quy định tại 2 điểm nêu trên;
– Nhà giáo giảng dạy bằng ngoại ngữ phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình do các bên liên kết thỏa thuận. Nhà giáo là người nước ngoài dạy ngoại ngữ tại cơ sở GDNN phải có bằng đại học trở lên và có chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ phù hợp;
– Nhà giáo là người nước ngoài phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
– Tỷ lệ tối đa là 25 học sinh, sinh viên/nhà giáo.

6. Ngôn ngữ giảng dạy và học tập

– Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt, tiếng nước ngoài hoặc thông qua phiên dịch;
– Người vào học để cấp bằng của nước ngoài phải có trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của các bên liên kết, nhưng tối thiểu phải đạt trình độ ngoại ngữ đầu ra đạt trình độ bậc 3, Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;
– Các bên liên kết có thể tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ giúp người học đạt trình độ quy định

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp

Không

           

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trường cao đẳng, đại học có liên kết đào tạo lập hồ sơ theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP gửi trực tiếp hoặc bưu điện gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm tra thực tế các điều kiện bảo đảm.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận

– Căn cứ kết quả thẩm tra thực tế, Tổng Cục trưởng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo cho trường đăng ký.
– Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để theo dõi, quản lý và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan Tổng cục.

           

Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đăng ký hoạt động liên kết đào tạo do các bên liên kết cùng ký (Mẫu 3A tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 15/2019/NĐ-CP).
2. Báo cáo thực trạng về các điều kiện bảo đảm hoạt động liên kết đào tạo do các bên liên kết xây dựng (Mẫu 3B tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 15/2019/NĐ-CP)
3. Bản sao giấy tờ chứng minh cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài được phép đào tạo trong lĩnh vực dự định liên kết.
4. Bản sao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng đối với chương trình đào tạo nước ngoài, cơ sở GDNN nước ngoài hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Hình thức nộp hồ sơ

Trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện

           

Mẫu văn bản đăng ký, báo cáo, mẫu giấy chứng nhận đăng ký

– Mẫu 3A tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 15/2019/NĐ-CP;
– Mẫu 3B tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 15/2019/NĐ-CP;
– Mẫu 3C tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 15/2019/NĐ-CP

Tải xuống: Mẫu 3AMẫu 3BMẫu 3C

           

Đang chọn:

Quay lại Danh mục Dịch vụ công trực tuyến