Bê tông

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Bê tông bao gồm: Chuyên sản xuất, thi công, bảo dưỡng bê tông trong các công trường xây dựng, nhà máy sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn như: Sản xuất và thi công các cấu kiện bê tông đúc sẵn: bê tông tấm đan, bê tông tấm sàn, tường, bê tông ống cống, bê tông cọc. Thi công các cấu kiện bê tông tại chỗ: bê tông móng, bê tông dầm móng, bê tông tường, bê tông cột, bê tông dầm, sàn toàn khối, bê tông cầu thang.

Các vị trí làm việc của nghề

 • Công trường xây dựng.
 • Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Chuẩn bị thi công;
 • Trộn vữa bê tông;
 • Thi công bê tông tại chỗ;
 • Thi công cấu kiện bê tông đúc sẵn;
 • Thực hiện các công việc có liên quan;
 • Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
 • Tổ chức sản xuấ

Để hành nghề cần có đủ sức khoẻ, thần kinh vững và phản ứng nhanh để làm việc ở bất kỳ môi trường nào, luôn tiềm ẩn các tai nạn lao động như: làm việc dưới sâu, làm việc trên cao, làm việc trong hầm, làm việc dưới nước…

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Bay, bàn xoa, thư ớc tầm, thước mét, nivô.
 • Các dụng cụ đầm thủ công…; máy đầm bàn, máy đầm dùi, đầm rung.
 • Máy quay li tâm.
 • Máy tr ộn bê tông.
 • Các dụng cụ kiểm t
 • Dụng cụ thí nghiệm.
 • Các dụng cụ hỗ trợ liên quan như: bun ke, máng đ ổ…
 • Các phương ti ện vận chuyển: băng tải, vận thăng, cầu trục, cẩu tháp, xe vận chuyển bê tông, máy bơm bê tông…