23 C
Hanoi
Thứ Ba, 20/10/2020

Lưu trữ hàng ngày: 11/08/2020

Khởi động pha 2 dự án phát triển Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam...

Ngày 9/12/2018, tại thành phố Yên Bái, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Đại sứ quan Đan Mạch tại Việt Nam, Bộ Trẻ em...

Sách Trắng – Giai đoạn 1

Trong khuôn khổ Chương trình toàn cầu “Hợp tác với Đan Mạch”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo...